Среда, 08.04.2020, 01:38
Ви увійшли як Гість | Група "Гості" | RSS

Комунальний заклад "Чоповицький ліцей"
  

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входу

Методична робота

Коли копаєш криницю, роботу починаєш не з глибокого дна: спочатку широко розкидаєш поверхневий шар, відкидаєш землю, лопата за лопатою, не знаючи, що там нижче, скільки переплутаного коріння, які перешкоди і нестачі, скільки обтяжливих, закопаних іншими і тобою, забутих каменів та різних твердих предметів.

Януш Корчак

Структура методичної роботи

Система науково-методичної роботи Чоповицького ЗНВК

Сучасні умови розвитку суспільства зумовлюють появу нових методик, технологій, переорієнтацію підходів і пріоритетів методичної та психологічної готовності педагога до реалізації завдань навчально-виховного процесу, формування життєво важливих компетенцій. Вирішенню саме цих завдань підпорядкована система науково-методичної роботи гімназії, що спрямована на формування професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу, вироблення інноваційного стилю діяльності, роботу в нових умовах, залучення до науково-дослідницької та експериментальної діяльності з метою впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес.

Головним у методичній роботі є надання реальної, дієвої допомоги вчителям у процесі розвитку їхньої майстерності як органічного поєднання професійних знань, навичок, вмінь. Саме тому для підвищення ефективності методичної роботи з педагогічними кадрами адміністрація навчального закладу керується такими критеріями:

- науковість,

- системність,

- систематичність,

- практична спрямованість, 

- конкретність, 

- оптимальне поєднання різних форм та методів роботи.

- оперативність. 

Під час планування методичної роботи особливе значення приділяємо вивченню не лише результатів навчання та виховання школярів, а й усебічному оцінюванню особистісних рис та професійних умінь учителя. Перехід до особистісно зорієнтованої моделі освіти, організація методичної роботи на діагностичній основі потребують переходу до особистісно зорієнтованої моделі управління в роботі з кадрами.

Вся структура методичної роботи насамперед спрямована на забезпечення ефективності самоосвітньої діяльності педагогів, зростання їх педагогічної майстерності. Проводяться психолого-педагогічні та методичні семінари, педчитання, семінари-практикуми, на яких розглядаються головні теоретичні питання по вирішенню проблемної теми гімназії «Формування життєвих компетентностей». Проводились психолого-педагогічні семінари: «Проблеми психологічної адаптації учнів 1, 5, 10 класів», «Формування в учнів позитивної мотивації до навчання», «Конфлікти «Вчитель – учень та шляхи їх подолання», «Психолого-педагогічний супровід роботи з обдарованими учнями». Ці семінари сприяли передачі науково-методичної інформації щодо нових підходів, методів, технологій удосконалення навчально-виховного процесу, актуалізації психолого-педагогічних питань розвитку особистості, відпрацьовувались питання формування Я-Концепції учнів, технології продуктивного навчання

Традиційними формами методичної роботи в гімназії є педагогічні ради, інструктивні наради, методичні об’єднання, семінари-практикуми, методичні виставки, розробка методичних рекомендацій, випуск методичного бюлетня, наради при директорі.

У системі методичної роботи враховано індивідуальні, групові та загальношкільні форми роботи .

До індивідуальних можна віднести: самоосвітню діяльність вчителів, участь у конкурсі «Учитель року», конкурсі «Краща сільська школа», наставництво, індивідуальні методичні консультації, атестація.

Групові форми роботи це: робота науково-методичної ради, робота методичних об’єднань, творчих груп, школи молодого вчителя, тренінги.

Масові форми роботи є як традиційні так і нетрадиційні. До традиційних можна віднести: педагогічну раду, психолого-педагогічні семінари, науково-методичні виставки, інструктивно-методичні наради, предметні декади, тематичні місячники тощо.

Нетрадиційні: науково-практичні конференції, творчі звіти вчителів, участь у виставці педагогічних інновацій. Крім традиційних форм методичної роботи з педагогами проводяться тренінги, на яких учителі вчаться спілкуватися, розігрують різноманітні ситуації, опрацьовують окремі питання в дискусійних групах, беруть участь у ділових іграх (зокрема на засіданнях педради). Під час роботи використовують інтерактивні технології: методи «мікрофон», «акваріум», «ажурна пилка», «навчаючи – вчуся», тощо. Це сприяє активізації особистісного потенціалу вчителів, створює умови для пошукової, дослідницької діяльності. Серед найпоширеніших і найефективніших форм виділяються: науково-практичні конференції, педагогічні читання, тренінги, психолого-педагогічні консиліуми, наставництво, ділові ігри тощо. У процесі підготовки і проведення активних форм методичної роботи велику увагу приділяємо залученню до участі в них кожного педагога. Всі види методичної роботи спрямовано на висвітлення інтересів учителів, професійних навичок, педагогічних надбань, вони виступають як форми розвитку їхньої наукової ерудиції, показують єдність знань, методичних умінь, особистих рис, мовної культури, педагогічної техніки, такту.

Головною формою методичної роботи в ЗЗСО є робота методичних об’єднань. В гімназії функціонують такі МО:

- суспільно-гуманітарного циклу,

- математичного циклу,

- природничого циклу,

- фізкультурно-естетичного циклу,

- МО початкової школи та вихователів ГПД, ДНЗ,

- МО класних керівників.

Керує роботою МО голова, якого обирають члени методичного об’єднання. Засідання відбуваються чотири-шість разів упродовж навчального року.

Діяльність методичних об’єднань спрямована на вирішення таких завдань: забезпечення засвоєння й використання найраціональніших методів і прийомів навчання та виховання школярів; постійне підвищення рівня загально дидактичної й методичної підготовки педагогів для організації та здійснення навчально-виховного процесу; обмін досвідом успішної педагогічної діяльності; виявлення, пропаганда та здійснення нових підходів до організації навчання й виховання; забезпечення постійного засвоєння сучасної педагогічної теорії та практики; створення умов для самоосвіти вчителів і здійснення керівництва творчою діяльністю педагогів.

Робота методичних об’єднань передбачає: діагностику утруднень учителів, вихователів, класних керівників і вибір форм підвищення кваліфікації на основі аналізу потреб; розробку рекомендацій про зміст, методи та форми організації навчально-виховної діяльності; підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу; розробку основних напрямів і форм активізації пізнавальної, науково-практичної діяльності учнів у позаурочний час(олімпіади, конкурси, предметні тижні тощо); вдосконалення змісту освіти; вивчення, узагальнення, пропаганду кращого перспективного педагогічного досвіду, створення банку даних актуального досвіду; затвердження матеріалів для здійснення підсумкової державної атестації у випускних класах; здійснення моніторингу ефективної діяльності членів методичного об’єднання; вдосконалення педагогічної майстерності вчителів, вихователів, класних керівників, керівництво роботою школи молодого вчителя, тимчасовими творчими колективами вчителів; участь в атестації педагогічних працівників.

Засідання методичних об’єднань відбуваються в два етапи: практична частина, де вчителі проводять відкриті уроки, теоретична – тут обговорюють питання організації та здійснення контрольних зрізів знань, запровадження інноваційних технологій у навчальний процес, використання новітніх методик. Актуальними є також: опрацювання питань, що розкривають превентивну педагогіку як нову філософію, нову модель виховання, що враховує всі етапи і складові процесу соціалізації особистості; розгляд дитини як суб’єкта виховного процесу, питань забезпечення її фізичного, психологічного, духовного, соціального розвитку, вироблення відповідальної поведінки, імунітету до негативних явищ довкілля, профілактики і корекції негативних проявів у поведінці, соціально-правового захисту дітей та молоді.

Важлива роль в організації методичної роботи належить методичній раді, що працює на базі шкільного методичного кабінету. В кабінеті є матеріали творчих знахідок методичних об’єднань, творчих груп, атестаційні матеріали, зразки уроків, годин спілкування, науково-практичних конференцій.

Робота методичного кабінету

Методичний кабінет є центром роботи із запровадження досягнень психології та педагогіки, перспективного педагогічного досвіду в школі, де зосереджено фахові журнали, газети; картотеку методичної літератури; матеріали для роботи над проблемою школи; матеріали відкритих уроків учителів школи; зібраний інформаційний каталог передового педагогічного досвіду вчителів школи, оформлено матеріали щодо організації роботи з правового виховання, роботи з батьками тощо. Молоді колеги завжди можуть ознайомитися з виставковим матеріалом кабінету.

У внутрішньо шкільній методичній роботі важливе місце належить оглядові методичної літератури. Ця форма роботи дає змогу оперативно, систематично, в лаконічній формі доводити до педагогів важливу інформацію. З метою реалізації проблемної теми педагогічні надбання кращих учителів поширюються через видавничу продукцію: брошури з досвіду роботи, інформаційно-методичні посібники, бюлетені, вісники, методичні рекомендації. Кращі доробки презентуємо на районному конкурсі-ярмарку педагогічних ідей та інновацій.

Робота методичного кабінету

Перед педагогами за всіх часів стояли питання мети, змісту та методів навчання. Рівень майстерності вчителя зумовлювався його здатністю до творчо-пошукової роботи. Пригадаємо народну мудрість: «Чому ставок стає болотом? Зникає джерельце». Джерельце в школі – педагогічна творчість, цікава спільна справа.

Сучасні тенденції гуманізації змісту, методів і форм педагогічного процесу, впровадження нових підходів до становлення, розвитку і саморозвитку професійних компетентностей вчителя загальноосвітнього навчального закладу вимагають активної співпраці, опрацювання нових форм навчання, розробки нових технологій професійного зростання вчителя до рівня педагогічної майстерності впродовж життя.

Про результативність системної роботи колективу гімназії свідчать досягнення учнів та вчителів. Так переможцями районного та учасниками обласного конкурсу «Учитель року» були: Кириченко Н.В. – учитель вищої категорії, Іваненко А.П. – учитель І категорії, Прокопено С.М. – учитель І категорії, Ходаківський В.П. – учитель вищої категорії (має звання «Старший учитель), Онищенко М.М. – учитель вищої категорії (має звання «Старший учитель). Учасниками районного конкурсу були: Фещенко Н.М., Кириченко Л.І., Мирутенко Л.В., Караваєва Н.П.

Участь у методичній роботі є невід’ємною складовою професійної діяльності педагога, його обов’язок – постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру. Саме над цими питаннями працює наш педагогічний колектив.

КОЛЕКТИВНІ ФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

ШППД – створюються на базі досвіду (вивченого) майстрів педагогічної праці, для передачі цього досвіду, його набуття іншими педагогами.

Методи навчальної роботи:

- відвідування уроків, заходів;

- співбесіда керівника ШППД з слухачами школи;

- практичні заняття;

- обговорення книг, статей,

- «домашні завдання» в період між засіданнями

- (опрацювання відповідної літератури).

МІКРОГРУПИ – одна із форм науково-методичної творчості

педагогів, об’єднаних взаємною симпатією, психологічною сумісністю

на добровільних засадах. Основне – інтерес до єдиної

педагогічної проблеми.

ІНІЦІАТИВНА ГРУПА – як правило, утворюється на час підготовки і проведення найзначніших науково-методичних заходів ( педради,

науково-теоретичні конференції, педчитання тощо).

ПЕДЧИТАННЯ - обговорення актуальних науково-методичних проблем. Є масовою формою самодіяльності педагогів, важливим засобом залучення їх до вивчення, узагальнення й поширення ППД, розробки на цій основі актуальних питань педагогіки.

ТЕОРЕТИЧНІ СЕМІНАРИ ТА СЕМІНАРИ–ПРАКТИКУМИ

відповідь на зростання потреб педагогів у плані ознайомлення та

навчання новітнім технологіям навчання, психолого-педагогічної науки та ППД.

Завдання:

- дати методологічну підготовку педкадрам;

- опрацювання комплексу важливих й актуальних питань педагогіки, психології;

- поєднання теорії і практики;

- визначення моделі удосконалення навчально-виховного процесу.

ПРОБЛЕМНІ СЕМІНАРИ – ґрунтовне опрацювання однієї особливо важливої та складної теми.

Форми роботи:

- творчі завдання,

- лекції,

- практичні завдання,

- методи ігрового моделювання,

- аналіз конкретних педагогічних та управлінських ситуацій,

- аукціон педідей,

- диспути,

- ділові ігри,

- конкурси педмайстерності.

ПЕДВИСТАВКА - пропаганда нових зразків навчально-виховної роботи та науково-методичної діяльності.

Організаційно-функціональну модель внутрішкільної методичної роботи можна спрямувати за трьома напрямами (блоками діяльності).

1. «Пізнавальна діяльність» - має на меті формування свідомості, відкритої до вирішення освітніх проблем. Така робота передбачає вивчення нових педагогічних ідей і технологій через:

- теоретичні семінари,

- самоосвіта,

- семінари-практикуми,

- педчитання,

- метод оперативки,

- науково-теоретичні конференції,

- групові та індивідуальні консультації

2. «Тематична діяльність» - розробка нових педагогічних технологій, їх адаптація, впровадження в педагогічну практику через:

- науково- методична рада

- проблемні лабораторії,

- педрада

- шппд

- творчі колективи

- тимчасові творчі групи

3. «Узагальнююча діяльність» - закріплення позитивного інноваційного досвіду, впровадження нових педагогічних технологій.Через:

- науково-практичні конференції

- педради

- методичні декади

- тижні,

- творчі звіти,

- майстер-класи,

- фестивалі педідей

МЕТОДИЧНА РОБОТА:

- Наукове, пошукове спрямування

- Науково-теоретична підготовка вчителів

Мета методичної роботи

Робота педколективу над розв’язанням науково-методичної проблеми

Методичний проект "Обдарованість"

Пошук
Календар
«  Апрель 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Друзі сайту

Copyright ZeXeL © 2020
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz